SITESIZE

Es defineix com a plataforma de treball que te per objectiu generar instruments de coneixement crític basats en formes col·lectives de pensament i acció, amb la finalitat de generar espais de diàleg i possar en marxa processos d'acció/creació colaborativa. El nostre contexte de treball es l'àmbit local com espai privilegiat d'experimentació i proposició. Fundat al 2002 per Elvira Pujol i Joan Vila-Puig, desenvolupa treballs específics de creació i mediació cultural a la regió metropolitana de Barcelona. Els seus àmbits d’interès se centren en les pràctiques de producció cultural autònoma i la recerca de noves geografies territorials i paisatgístiques.